GOOD MORNING TUESDAY

May 15, 2018

ASSALAMUALAIKUM...


HAPPY TUESDAY
CHOOSE TO SMILE,
CHOOSE TO BE HAPPY,
CHOOSE TO BE LOVE,
CHOOSE TO BE BLESSED,
CHOOSE TO BE BLESSING,
CHOOSE TO BE HUMBLE,
CHOOSE TO BE PATIENT,
CHOOSE TO BE KIND
AND ABOVE ALL,
CHOOSE GOD TO GUIDE YOUR LIFE.
HAPPY CHOOSE DAY..


You Might Also Like

1 000 jiran datang mendoakan mama