21 October 2017

ORANG TUA KITA KUNCI SYURGA KITA

October 21, 2017 0 Comments
ASSALAMUALAIKUM...

ORANG TUA KITA KUNCI SYURGA KITA

"Orang tua adalah 'PINTU PERTENGAHAN' menuju SYURGA.
Bila engkau mau, silakan engkau pelihara.
Bila tidak mau silalah untuk tidak memperdulikannya."
(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau bersabda."Hadits ini shahih.Riwayat ini juga dinyatakan sahih oleh Al-Albani,
semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau)
Menurut para ulama,arti 'PINTU PERTENGAHAN' 
yakni pintu terbaik..

20 October 2017