ASSALAMUALAIKUM...

Pembelajaran Tahap 1 kini tertumpu kepada proses pembelajaran ceria, pelajaran bermakna, membina kemahiran komunikasi, kemahiran berfikiran kreatif, dan membentuk sahsiah murid serta penerapan nilai kasih sayang. Berikut adalah 5 fokus utama yang akan diterapkan dalam Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah Tahap 1.

PERLAKSANAAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH TAHAP 1

01 - Kemahiran Membaca
02 - Menulis
03 - Mengira
04 - Menaakul (Iaitu berfikir dan membuat pertimbangan secara logik)
05 - Mengamalkan nilai rutin harian seperti berterimakasih,bertolak ansur,baik hati,menolong guru dan banyak lagi.