BERHIASLAH UNTUK SUAMIMU !

January 04, 2019

ASSALAMUALAIKUM...


BERHIASLAH UNTUK SUAMIMU !
Kerana wanita yang paling baik adalah..
1- Yang menyenangkan jika dilihat suaminya
2- Menaati suami jika diperintah
3- Tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya
(HR An-Nasai no 3231 dan Ahmad 2:251.Syaikh Al Albani mengatakan bahawa hadits ini hasan shahih)

You Might Also Like

1 000 jiran datang mendoakan mama