ASSALAMUALAIKUM....


AKHLAK
"Tidak ada pemberian ibubapa yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia."